Menu

Nedeľa 21. 10. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cerová
  Cerová 277
  906 33
 • 034/ 6589 228
  0915 634 553

  0948 096 553 materská škola
  0948 144 371 školská jedáleň


Štatistika

Počet návštev: 576691

Menu

Oznamy

Riaditeľské voľno

29.10.2018 pondelok

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Cerová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
p o s k y t u j e
z organizačných dôvodov
všetkým žiakom základnej školy

riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať
v pondelok 5. novembra 2018.

Mgr. Peter Mihály
riaditeľ školy


Milí rodičia, na webovej stránke školy máte k dispozícii zoznam zošitov, ktoré budú žiaci potrebovať v budúcom školskom roku. Zošity si môžte objednať v škole, alebo zakúpiť sami pred začiatkom roka. Viac info. 

Novinky

 • Práca v krúžkoch je už v plnom prúde. Tohtoročná úroda jabĺk je bohatá a preto sme sa rozhodli spracovať jablká, hrušky, dyne a ostatné plody jesene na krúžku Rodinnej výchovy. Jablká pečieme, varíme i dekorujeme. Najviac sa vždy tešíme na ochutnávanie. Fotoalbum.

 • 18.10 2018 sme sa ako každoročne zúčastnili turnaja vo vybíjanej starších žiačok. Po minuloročnom víťazstve sme tento rok obsadili pekné tretie miesto v ťažkej konkurencií 11 družstiev. Keď sme v semifinále až po dvojnásobnom predĺžení prehrali o jeden bod s neskorším víťazom Šaštín Straže. Súboj o tretie miesto naše žiačky nepodcenili a zvíťazili nad III. ZŠ Senica a získali pohár za tretie miesto.

  Zostava: Sabina Ščepková, Daniela Holičová, Diana Ščepková, Vanessa Holičová, Lucia Cervová, Liliana Mikulčíková, Sofia Mikulčíková, Klaudia Mikúšková, Aneta Tomková, Natália Jánošková, Barbora Danišovičová, Mariana Hlavatá

 • Týždeň po majstrovstvách okresu sa v Piešťanoch uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov. ZŠ s MŠ Cerová ako postupujúci z okresného kola sa zúčastnila v kategórii starších žiakov. Vo veľmi napínavom súboji na trojkilometrovej trati v prostredí piešťanskej lodenice náš žiak Adam Zubák nakoniec zvíťazil. Po dlhej dobe bude mať naša škola zastúpenie i na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v nádhernom prostredí Liptovského Mikuláša pod vrcholmi Tatier. Ďalší dvaja naši žiaci sa tiež nestratili a v konečnom súčte družstiev sme obsadili piate miesto. Všetkým chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Adamovi budeme držať palce v celoslovenskom kole.

 • Vo štvrtok 4.10.2018 piataci, šiestaci a ôsmaci absolvovali Geografickú exkurziu. Začali sme v Holíči, v cisárskom zámku, ktorý sa stal obľúbeným sídlom Františka Lotrinského a jeho manželky Márie Terézie. Zámok je v súčasnosti v dezolátnom stave, ale mesto Holíč sa snaží o postupnú renováciu celého areálu. Milá pani sprievodkyňa nám porozprávala o histórii tohto zámku, ktorý má viac ako 100 miestností a patrí medzi najväčšie pamiatky Slovenska.

  Pokračovali sme v Kopčanoch pri Kostole sv. Margity Antiochijskej, ktorý bol postavený ešte vo Veľkomoravskom období. Ide o jeden z najstarších kostolov v celej strednej Európe. Pri kostolíku prebieha v súčasnosti archeologický výskum, lebo v blízkej dobe sa vybuduje cyklistický chodník a cez rieku Moravu sa bude umiestňovať oceľová lávka, ktorá spojí juhomoravské Mikulčice a slovenské Kopčany.

 • Dňa 28.9.2018 sa na našej škole už tradične stretli žiaci 1.- 4.ročníkov z Prieval , Plaveckého Petra a Cerovej. Súťažili v "atletickom trojboji", ktorý pozostával z troch disciplín: hod plnou loptou, skok z miesta a beh na 50 m. Najviac sa darilo žiakom z Cerovej, ktorí získali aj ocenenia „víťaz trojboja“ a odniesli si zlatý pohár. Prví traja v každej kategórii boli odmenení medailami . Fotoalbum.

 • Netradične na jeseň sme v škole usporiadali zber papiera. Sme radi, že takmer všetci žiaci sa do zberu zapojili a prispeli k ochrane prírody a urobili niečo navyše.

  Samozrejme, veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí nemalou mierou pomohli svojim deťom a vnúčatám.

  Spolu s materskou školou sme nazbierali 6935 kg starého papiera. Najlepším zberačom zo školy bol Matúš Čerešník z 9.triedy so 453 kg papiera. Na druhom mieste, už tradične, sa umiestnil tretiak Miško Tomek a tretia najúspešnejšia „zberačka“ bola Tamara Kabaňová zo siedmej triedy. Najúspešnejšou skupinou bola rodina Harnúšková. V súťaži tried vyhrali naši najmenší, žiaci 1. – 2. ročníka s 58,5 kg starého papiera na žiaka. Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili.

 • Dňa 26.9. 2018 sa v rekreačnom stredisku Gazárka uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Taktiež sa tu stretli všetci učitelia telesnej výchovy na spoločnom aktíve.

  Naša škola obsadila troch atlétov tak v chlapčenskej ako i v dievčenskej kategórii. Dievčatá v konkurencii 35 žiačok obsadili miesta v strede štartového poľa. Chlapci si počínali oveľa lepšie a po problémovom priebehu nakoniec zvíťazili a postúpili na krajské kolo do Piešťan.

  Adam Zubák 1. miesto Liliana Mikulčíková 17. miesto

 • Koniec leta sme vo štvrtok 20.9.2018 oslávili pohybom. V rámci Dní športu sme pripravili športový deň pre všetkých žiakov 2.stupňa tradične zameraný na atletiku s názvom Atletická kráľovna / kráľ jesene 2018.

  Dievčatá a chlapci súťažili v trojboji: beh - hod - skok a vo vytrvalostnom behu na 600 m. Súťaž sme vyhodnotili i v jednotlivých disciplínach v kategóriach 5. - 7. ročník (D, CH) a 8. - 9. ročník (D, CH). Celkovými víťazmi trojboja sa nakoniec stali:

  5. - 7. roč. DIEVČATÁ: 1. Ema Kičková, 2. Dominika Dobrucká, 3. Nikola Kičková

 • Krásne slnečné jesenné počasie nám vo štvrtok 13. 9. sľubovalo pekné zážitky.

  Deti z prvého stupňa privítala pani sprievodkyňa v rodnom dome generála Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Po veľmi peknom výklade o jeho mladosti, rokoch štúdia, záľube v astronómii, cestovaní a učení sa nových jazykov všetci vedeli, že tento náš slávny Slovák sa zaslúžil o vznik 1. republiky Slovákov a Čechov. Tento rok to bude práve 100 rokov od jej vyhlásenia, a preto si to pripomenieme 30. októbra aj štátnym sviatkom.

 • Od septembra opäť využívame učebňu v prírode, ktorú sme otvárali v júni tohto roka. Pribudli do nej krásne lavice a stoly z masívneho dreva. Keďže počasie nám zatiaľ praje, učebňa sa pravidelne používa na výučbu všetkých predmetov i na chvíle oddychu v ŠKD. Fotoalbum.

 • V pondelok 3.9. sa po prázdninách opäť otvorili školské brány. Na hlavnej chodbe školy sme privítali nových žiakov, najmä prvákov. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj mnohí rodičia a priatelia školy. Všetkým deťom želáme úspešný školský rok! Fotoalbum.

 • Po víťazstve v recitácii na okresnej súťaži Hurbanovho pamätníka a na krajskej súťaži Hollého pamätníka tretiak Jakub Valášek postúpil do celoslovenského kola pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V Dolnom Kubíne sa víťazná prehliadka finalistov v recitácii uskutočnila predposledný júnový týždeň, kde Jakubko dostal ocenenie a zarecitoval "svoju" prózu od Nataši Tanskej Raňajky mužov.

  Za tohtoročné úspechy v celoslovenských kolách viacerých recitačných súťaží bol na záver šk. roku tretiak Jakubko Valášek ocenený cenou - Ďakovným listom primátora mesta Senice.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cerová
  Cerová 277
  906 33
 • 034/ 6589 228
  0915 634 553

  0948 096 553 materská škola
  0948 144 371 školská jedáleň


Fotogaléria