Menu

Nedeľa 19. 8. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cerová
  Cerová 277
  906 33
 • 034/ 6589 228

  0948 096 553 materská škola
  0948 144 371 školská jedáleň


Štatistika

Počet návštev: 548997

Menu

Oznamy

HURÁ PRÁZDNINY!!!

V škole sa opäť uvidíme v pondelok 3.9.2018 !

 

Milí rodičia, na webovej stránke školy máte k dispozícii zoznam zošitov, ktoré budú žiaci potrebovať v budúcom školskom roku. Zošity si môžte objednať v škole, alebo zakúpiť sami pred začiatkom roka. Viac info. 

 

Novinky

 • Piatok 29.6. 2018 je pre žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy naozaj výnimočný deň. Končí sa 10 mesiacov učenia, práce i zábavy v škole a začínajú krásne 2 mesiace prázdnin.Všetkým našim žiakom želáme príjemné leto, veľa zážitkov. Tešíme sa, že sa v semptembri opäť uvidíme. DOVIDENIA! Fotoalbum.

 • V júni sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Dobšinského rozprávky, ktorú vyhlásila Záhorská knižnica v Senici. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy: Hanka Harnúšková, Radko Jašo, Tomáš Hajdučko, Gabriel Harnúšek, Jakub Valášek, Klára Jahelková, Martin Petráš a Matej Harnúšek, ktorí pripravili ilustrácie a zostavili Dobšinského knihu Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.

 • Po víťazstve v recitácii na okresnej súťaži Hurbanovho pamätníka a na krajskej súťaži Hollého pamätníka tretiak Jakub Valášek postúpil do celoslovenského kola pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V Dolnom Kubíne sa víťazná prehliadka finalistov v recitácii uskutočnila predposledný júnový týždeň, kde Jakubko dostal ocenenie a zarecitoval "svoju" prózu od Nataši Tanskej Raňajky mužov.

  Za tohtoročné úspechy v celoslovenských kolách viacerých recitačných súťaží bol na záver šk. roku tretiak Jakubko Valášek ocenený cenou - Ďakovným listom primátora mesta Senice.

 • Popoludnie v ŠKD dňa 27.6.2018 bolo trocha výnimočné – rozlúčkové. Za svoje správanie a aktivitu boli deti odmenené pochvalou a spoločne sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi, z ktorých budú druhostupniari. Nechýbalo občerstvenie a zábava sprevádzaná poriadnym hukotom i napriek tomu, že desať detí chýbalo.

  Všetkým deťom želáme krásne prázdniny. Fotoalbum.

 • 27.6.2018 navštívili žiaci 9.ročníka Múzeum holokaustu v Seredi. Múzeum je v pôvodnom pracovnom tábore, do ktorého koncentrovali nacisti príslušníkov židovského národa. Z pútavého rozprávania lektora sa dozvedeli o živote v pracovných táboroch, o neľudskom zaobchádzaní s väzňami, o vlakoch smrti, ktoré odvážali ľudí na fyzickú likvidáciu do koncentračných táborov v Terezíne, Osvienčime, Treblinke...V múzeu bolo množstvo exponátov po bývalých väzňoch: kufre, do ktorých sa museli pobaliť, šatstvo, topánky, hračky...dokumenty a fotografie rodín, ktoré boli v pracovnom tábore, tabule s menami obetí. Deviataci si tak rozšírili nielen svoje vedomosti z dejepisu, ale i svedectvo, čo všetko môže spôsobiť nenávisť človeka k človeku.

 • Posledný týždeň školského roka naši ,, prvostupniari“ absolvovali dve športové popoludnia.

  V pondelok v našej škole už tradične na "Dni 1.-4. ročníkov" privítali svojich kamarátov z Plaveckého Petra a Prieval. Spoločne si vyskúšali tradičné hry na dvore ako je skákanie gumy, škôlka cez švihadlo, guličky, skákanie panáka, ...a mnoho iných hier. Zahrali si futbal a oboznámili sa i s dopravným ihriskom. Cez prestávku si pochutnali na výbornej desiate, ktorú pripravili naše šikovné kuchárky. Fotoalbum.

 • V chotári našej obce sa nachádza Domov sociálnych služieb Bojková, kde sa starajú o 37 mužských klientov, ktorí majú mentálne postihnutie. Ústav leží v nádhernom prostredí lesov kúsok za Rozbehami. Aj preto sme sa rozhodli navštíviť toto zariadenie a zoznámiť sa s prostredím, zamestnancami i klientmi. Privítali nás výbornými koláčmi a mätovou malinovkou, na čom sme si veľmi pochutili. Potom nás po ústave sprevádzala sr. Andrea, ktorá nám porozprávala o histórii a súčasnosti ústavu i rehoľného rádu sestier sv. Kríža. Naši šiestaci a siedmaci si z dnešného dňa odnášajú zaujímavý zážitok. ĎAKUJEME! Fotoalbum.

 • V piatok 22. 6. sa konal už po tretí krát náš miniJUNIÁLES. Stretli sa tu rodičia a deti, zástupcovia obce a učitelia. Slávnosť sa začala otvorením nového altánku v priestoroch školy. Pokračovala tradičnou vernisážou prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Cerová. Rodičia s deťmi sa mohli zúčastniť zábavno - športových súťaží, ktoré pre nich pripravilo OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Cerová spolu s učiteľmi ZŠ. Popoludnie bolo ukončené žrebovaním cien bohatej tomboly. Za sponzorstvo ďakujeme všetkým organizáciám a podnikateľom. Fotoalbum.

 • V stredu 20.6. 2018 sa žiaci 6. a 8. ročníka zúčastnili výletu do Bratislavy. Počas neho absolvovali cestu vlakom, električkou i vláčikom Prešporáčikom a mali možnosť vidieť najznámejšie pamiatky Bratislavy - SND, parlament i hrad. Odtiaľ mali nádherné výhľady na Dunaj a podhradie. Výlet zakončili obedom a nákupmi v známom obchodnom centre. Všetci si výlet krásne užili. Fotoalbum.

 • Piatok 1. jún 2018 sa v ŠKD niesol v znamení osláv MDD. Rodičia pripravili pre deti zábavné popoludnie pod názvom Z rozprávky do rozprávky. Každé dieťa bolo odmenené diplomom, medailou a malým darčekom. O občerstvenie sa nám postarali dievčatá z krúžku Rodinná výchova pod vedením p.uč. Kiráľovej. K zdarnému priebehu podujatia prispelo krásne počasie a dobrá nálada všetkých zúčastnených. Fotoalbum.

  Za toto krásne podujatie patrí rodičom veľké poďakovanie.

 • Siedmak Peťo Chlupík tento školský rok opäť bodoval. Zúčastnil sa viacerých vedomostných súťaží: olympiáda v anglickom jazyku, geografická olympiáda, matematická olympiáda, dejepisná olympiáda, ďalej reprezentoval školu v športových súťažiach: cezpoľný beh v Šaštíne na Gazárke, majstrovstvá okresu vo florbale i futbale mladších i starších žiakov. Zapojil sa aj do celoslovenskej internetovej súťaže GQIQ, Matematický klokan, či do umeleckej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare v nás. Vo všetkých súťažiach dosiahol vynikajúce výsledky. Za reprezentáciu školy mu ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom roku!

 • 3. - 5. júna sa naši siedmaci vybrali na výlet do Nízkych Tatier.

  V nedeľu ráno sme vyrazili zo železničnej zastávky Cerová. Rodičia sa s nami rozlúčili a my sme už mysleli na všetky dobrodružstvá, ktoré nás čakajú. V Trnave sme prestúpili na rýchlik, sedeli sme v štyroch kupé, jedli sme, spievali, navštevovali sa, rozprávali, počúvali hudbu... , a tak nám cesta rýchlo utiekla. V Liptovskom Mikuláši sme nastúpili na správny autobus - smer Demänovská Dolina, kde sme sa ubytovali v hoteli Liptov. Museli sme sa ponáhľať, aby sme ešte stihli lanovku na Chopok. Na Chopku sme urobili pár vrcholových fotiek. Škoda, že viditeľnosť nebola najlepšia, ale mnohí boli v takej nadmorskej výške (2024 m n.m.) prvýkrát.

 • 1. jún patrí tradične našim deťom. Tento rok sme oslavovali už ods rána. Najprv nám predviedli divadelnú scénku v anglickom jazyku naši siedmaci a deviataci, ktorí s ňou vyhrali tento týždeň súťaž "Shakespeare v nás".

  Deviataci pripravili pre žiakov 1. stupňa RETRO hry - gulôčky, škôlku, skákanie na švihadle, či zhadzovanie plechoviek. Po splnení všetkých disciplín, každý našiel svoj poklad.

  Žiaci z 2. stupňa sa zabávali hraním kolektívnych hier - florbal, futbal a prehadzovaná. Niektorí športovali, niektorí povzbudzovali, ale všetci sa dobre bavili.

 • 30.mája sa naši deviataci znovu stretli so svojimi malými spolužiakmi prvákmi a pripravili pre nich rôzne aktivity. Najprv si vypočuli peknú rozprávku v podaní Danielky a potom porozprávali, čo si z rozprávky zapamätali. Po takomto príjemnom oddychu ich čakala súťaž na kolobežkách. Všetci veľmi šikovne prekľučkovali dráhou, ktorú im nachystali chlapci. Vonku už ich čakali kriedy a maľovanie na chodník. Mohli nakresliť, čo sa im z rozprávky páčilo. Nakoniec si ešte zasúťažili v štafete a po príjemnom popoludní sa rozlúčili veľkým ĎAKUJEME pre Sabinku, Barborku, Danielku, Michala, Patrika, Ľuboša a Peťa. Fotoalbum.

 • Do krajského kola v atletike sa z našej školy prebojovali dvaja žiaci. Podujatie sa uskutočnilo v krásnom prostredí trnavského atletického areálu, v stredu 30.5. 2018. Opäť sa naši žiaci nestratili a vo svojich disciplínach podali veľmi kvalitné výkony.

  Vanessa Jánošková, vrh guľou 9,26 m 5. miesto

  Danko Ďurinák, skok do výšky 160 cm , 6. miesto

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cerová
  Cerová 277
  906 33
 • 034/ 6589 228

  0948 096 553 materská škola
  0948 144 371 školská jedáleň


Fotogaléria